Sàn Vinyl Thể Thao

Sàn Vinyl Thể Thao
Thông tin sản phẩm

Sàn Vinyl Thể Thao

Liên hệ

8

Trung Quốc

Thông tin đặt hàng

  • Blue 9908

  • Green 9906

  • Grey 9905

  • Maple 9901

  • Oak 9902

  • Oran 9903

IBTFLOR GEM 45/60
Xuất Xứ : Trung Quốc
KT 1,8mx15m dày 4,5mm or 6mm
Mô tả sản phẩm

Sàn Vinyl Thể Thao IBTFLOR GEM 45 60

Phân phối sàn vinyl thể thao chuyên dụng thi đấu IBTFLOR GEM 45/60

Sàn thể thao chất lượng thi đấu , đầy đủ chứng chỉ , chứng nhận

Sàn thể thao GEM 45

+ Size: W1,8m*L15m*T4.5mm

+ Hấp thụ sốc / Shock Absorption : ≥ 28% (EN 14808)

+ Độ nảy bóng / Ball bounce : ≥90% (EN 12235)

+ Chống lõm / Indentation resistance: ≤ 0.5mm (EN 1516)

+ Hệ số trượt / Sliding coefficient : 80 to 110 (EN 13036-4)

+ Chịu mài mòn / Abrasion resistance : ≤1000mg (EN ISO 5470-1)

+ Độ biến dạng dọc / Vertical deformation: ≤ 3.5mm (EN 14809)

Sàn thể thao GEM 60

+ Size: W1,8m*L15m*T6.0mm

+ Hấp thụ sốc / Shock Absorption : ≥ 28% (EN 14808)

+ Độ nảy bóng / Ball bounce : ≥90% (EN 12235)

+ Chống lõm / Indentation resistance: ≤ 0.5mm (EN 1516)

+ Hệ số trượt / Sliding coefficient : 80 to 110 (EN 13036-4)

+ Chịu mài mòn / Abrasion resistance : ≤1000mg (EN ISO 5470-1)

+ Độ biến dạng dọc / Vertical deformation: ≤ 3.5mm (EN 14809

CATALOG IBTFLOR GEM