CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP

CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP
Thông tin sản phẩm

CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP

2,500,000 VNĐ

1

Hàn Quốc

Thông tin đặt hàng

  • PEARL STRIP

CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP
ĐÓNG GÓI: 18.75 Lít (5 gallon)
1. ỨNG DỤNG :
- Hóa chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc hiệu quả cao
2. ĐẶC ĐIỂM:
- Đậm đặc, hiệu quả kinh tế cao
- Ngăn chặn sự tái bám dính của các chất phủ sàn cũ bị phân hủy trong quá tình tẩy.
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
- Chất lỏng, không màu, mùi tự nhiên
- Độ pH: 10.5~12.5
- Tỷ lệ pha loãng với nước: (1:1~1:4 tùy độ bẩn của sàn)
4. LIỀU LƯỢNG DÙNG :
- Khoảng 1,155m2 với mỗi 18.75 lít
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
- Làm sạch bụi bẩn trên sàn nhà
- Pha loãng hóa chất theo tỷ lệ quy định
- Dùng cây lau nhúng hóa chất đã pha, lau đều trên bề mặt cần làm sạch, để hóa chất tác động lên sàn khoảng 5 phút
- Dùng cây lau hoặc máy chà sàn, chà sạch sàn trong 10-20 phút
- Dùng máy hút bụi ướt/máy chà sàn để loại bỏ các hóa chất tẩy còn trên sàn
- Dùng cây lau và nước sạch để rửa lại sàn
CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP
ĐÓNG GÓI: 18.75 Lít (5 gallon)
1. ỨNG DỤNG :
- Hóa chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc hiệu quả cao
2. ĐẶC ĐIỂM:
- Đậm đặc, hiệu quả kinh tế cao
- Ngăn chặn sự tái bám dính của các chất phủ sàn cũ bị phân hủy trong quá tình tẩy.
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
- Chất lỏng, không màu, mùi tự nhiên
- Độ pH: 10.5~12.5
- Tỷ lệ pha loãng với nước: (1:1~1:4 tùy độ bẩn của sàn)
4. LIỀU LƯỢNG DÙNG :
- Khoảng 1,155m2 với mỗi 18.75 lít
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
- Làm sạch bụi bẩn trên sàn nhà
- Pha loãng hóa chất theo tỷ lệ quy định
- Dùng cây lau nhúng hóa chất đã pha, lau đều trên bề mặt cần làm sạch, để hóa chất tác động lên sàn khoảng 5 phút
- Dùng cây lau hoặc máy chà sàn, chà sạch sàn trong 10-20 phút
- Dùng máy hút bụi ướt/máy chà sàn để loại bỏ các hóa chất tẩy còn trên sàn
- Dùng cây lau và nước sạch để rửa lại sàn
Mô tả sản phẩm
CHẤT TẨY SÀN VƯỢT TRỘI KOREA : UTRA CHEMC- PEARL STRIP
ĐÓNG GÓI: 18.75 Lít (5 gallon)
1. ỨNG DỤNG :
- Hóa chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc hiệu quả cao
2. ĐẶC ĐIỂM:
- Đậm đặc, hiệu quả kinh tế cao
- Ngăn chặn sự tái bám dính của các chất phủ sàn cũ bị phân hủy trong quá tình tẩy.
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
- Chất lỏng, không màu, mùi tự nhiên
- Độ pH: 10.5~12.5
- Tỷ lệ pha loãng với nước: (1:1~1:4 tùy độ bẩn của sàn)
4. LIỀU LƯỢNG DÙNG :
- Khoảng 1,155m2 với mỗi 18.75 lít
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
- Làm sạch bụi bẩn trên sàn nhà
- Pha loãng hóa chất theo tỷ lệ quy định
- Dùng cây lau nhúng hóa chất đã pha, lau đều trên bề mặt cần làm sạch, để hóa chất tác động lên sàn khoảng 5 phút
- Dùng cây lau hoặc máy chà sàn, chà sạch sàn trong 10-20 phút
- Dùng máy hút bụi ướt/máy chà sàn để loại bỏ các hóa chất tẩy còn trên sàn
- Dùng cây lau và nước sạch để rửa lại sàn