Gerflor cam kết vì một tương lai bền vững

Gerflor cam kết  vì một tương lai bền vững


Đội ngũ Gerflor luôn coi khách hàng và môi trường là những ưu tiên tuyệt đối của Gerflor
Các giải pháp trải sàn, tường và các thành phần hoàn thiện của chúng tôi là những giải pháp thân thiện với sức khỏe người dùng.
Chúng được thiết kế với mục đích tôn trọng hành tinh của chúng ta với những mục tiêu dài hạn 


Các cam kết của Gerflor đến năm 2025


Giảm hàm lượng Carbon -20 Kg Co2/m2
Nguồn gốc sản phẩm sinh học 10%
Khả năng tái chế 30%
Giảm sản phẩm sử dụng keo 35%
Khả năng tái chế 60,000 tấn 


Chu kỳ của sản phẩm


Thiết kế : Thiết kế sinh thái, ưu tiên các giải pháo có nguồn gốc sinh học
Sản xuất : Tối ưu sản xuất giảm khí thải và năng lượng hóa thạch
Sử dụng : Đơn giản quá trình lắp đặt, giảm hàm lượng chất bám dính
Tái chế : Tái chế từ các giai đoạn vòng đời của sản phẩm