Tấm ốp nano IBTWALL

Tấm ốp nano IBTWALL
Thông tin sản phẩm

Tấm ốp nano IBTWALL

150,000 VNĐ

20

China

Thông tin đặt hàng

 • IT 8901

 • IT 8801

 • IT 8702

 • IT 8701

 • IT 8601

 • IT 8505

 • IT 8503

 • IT 8501

 • IT 8403

 • IT 8309

 • IT 8205

 • IT 8201

 • IT 8101

 • IT 8084

 • IT 8002

 • IT 7295

 • IT 7203

 • IT 7202

 • IT 7124

Tấm ốp pvc phẳng ibtwall 
Size: 400*3000 dày 8,5mm
Hộp 6 tấm = 7,2m2
Chi tiết xin liên hệ Hotline 1: 0971 94 2832 | Hotline 2: 0355 06 3396
Tấm ốp pvc phẳng ibtwall 
Size: 400*3000 dày 8,5mm
Hộp 6 tấm = 7,2m2
Chi tiết xin liên hệ Hotline 1: 0971 94 2832 | Hotline 2: 0355 06 3396
 
Mô tả sản phẩm
Tấm ốp nano IBTWALL. Chi tiết xin liên hệ Hotline 1: 0971 94 2832 | Hotline 2: 0355 06 3396