Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall

Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall
Thông tin sản phẩm

Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall

300,000 VNĐ

4

China

Thông tin đặt hàng

  • IB 001A

  • IB 031A

  • IB 004A

  • IB 003A

  • IB 301A

  • IB 025A

  • IB 030A

Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall
Size: 196*2900*14mm
Hộp 19 tấm = 10.8M2
Chi tiết xin liên hệ: 

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517
Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall
Chi tiết xin liên hệ:

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517
Mô tả sản phẩm
Tấm ốp pvc lam 3 sóng cao 14mm IBTwall, sản phẩm ốp trang trí hiện đại , bền bỉ, giá cả cạnh tranh. Chi tiết xin liên hệ;

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517