Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm IBTwall

Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm IBTwall
Thông tin sản phẩm

Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm IBTwall

455,000 VNĐ

4

China

Thông tin đặt hàng

  • IB 031B

  • IB 030B

  • IB 004B

  • IB 001B

Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm
Size: 153*2900*25mm
Hộp 10 tấm  = 4.43M2
Chi tiết xin liên hệ:

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517
Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm
Chi tiết xin liên hệ:

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517
Mô tả sản phẩm
Tấm ốp pvc lam 4 sóng cao 25mm màu sắc tuyệt đẹp, chất lượng tuyệt vời, Chi tiết xin liên hệ:

Hotline Miền Bắc: 0971 94 2832
Hotline Miền Bắc: 0355 06 3396
Hotline Miền Nam: 0387 63 6698
Hotline Miền Nam: 0931 89 1517