Nhà máy Chitwing Bắc Ninh

Hoàng Hà cung cấp và thi công sàn vinyl chống tĩnh điện cho nhà máy Chitwing tại Bắc Ninh