Nhà máy Seochang Vina

Hoàn thiện sàn nhựa nhà máy SeoChang Vina