Nhà máy ST VINA - Quế Võ II

Toàn bộ dự án được chủ đầu tư sử dụng sàn nhựa Hanwha nhập khẩu Hàn Quốc do Hoàng Hà ( IBT ) cung cấp